Konferanslar

 Davetli Konuşmacı

 1.     Fatih Atuğ, Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 2005-2006 Akademik Yılı Kasım Ayı Toplantısı. “ Ürolojide Robotik Cerrahi ve Gelecekteki Modernizasyonu ”
 2.     Fatih Atuğ, Mezuniyet sonrası tıp eğitimi etkinlikleri,çocuk ürolojisi paneli, 24 Şubat, 2007, “İnmemiş testis ve hipospadias”
 3.     Fatih Atuğ, 7. Ulusal endoüroloji kongresi, Çeşme, 9-12 Eylül, 2007, “Rekonstrüktif ürolojik girirşimlerde robotik cerrahinin kullanımı”
 4.     Fatih Atuğ, 6. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu ve Sempozyumu, 24-27 Ekim 2008, “Robotik piyeloplasti”
 5.     Fatih Atuğ, Türk Üroloji kongresi ve Endoüroloji toplantısı, 20. Ulusal Üroloji toplantısı, 1-6 Kasım, 2008 “Benign prostat hiperplazisinde medikal tedavideki güncellemeler”
 6.     Fatih Atuğ, 7. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu ve Sempozyumu, 2-5 Nisan 2009, “Robotik radikal prostatektomi”
 7.     Fatih Atuğ, Uluslararası 1. İstanbul Robotik Üroloji Sempozyumu, 1-2 Temmuz 2009 “Robot assisted laparoscopic Pyeloplasty”
 8.     Fatih Atuğ, Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji Toplantısı, 14-15 Mart 2009, “Laparoskopik Pyeloplasti”
 9.     Fatih Atuğ, 9. üroonkoloji kongresi, 4-8 Kasım 2009, “Laparoskopide komplikasyonlar”
 10.     Fatih Atuğ, 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği toplantısı, 4-7 Kasım 2009, “Robot yardımlı laparoskopik parsiyel nefrektomi”
 11.     Fatih Atuğ, Türk Üroloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, 2009-2010 Akademik Yılı Mayıs Ayı Toplantısı. “ Robotik Piyeloplasti”
 12.     Fatih Atuğ, Türk Üroloji Derneği Yeterlilik Kurulu Sınava hazırlık kursu, 22-24 Ekim 2009, Kızılcahamam, Ankara “Prostat Kanseri; Epidemiyoloji, Etyoloji ve Tarama”.
 13.     Fatih Atuğ, 28th World Congress of Endourology, August 31- september 4, Chicago, USA, “Nightmares in Lap / Robotics ”
 14.     Fatih Atuğ, International Applied Laparoscopic Urology Course & Symposium, 16-18 september,2010, Athens / Greece, “Robotic pyeloplasty”
 15.     Fatih Atuğ, European Robotic Urology Symposium,29 september-1 October 2010, Bordeaux, France, “Robot Assisted Pyelolithotomy”
 16.     Fatih Atuğ, European Robotic Urology Symposium, 29 september-1 October 2010, Bordeaux, France, “Robot Assisted Colpopromontofixation”
 17.     Fatih Atuğ, Pediatrik Ürolithiasis Kursu, 14-15 Ocak 2011, Ankara, “UPJ darlık ile birlikte olan taşlara yaklaşım”
 18.     Fatih Atuğ, 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart 2011, İstanbul, “Robotik Radikal Prostatektomi sonuçların analizi”
 19.     Fatih Atuğ, Türk Üroloji Derneği Marmara Laparoskopi Eğitim Kursu, 28 Mart-1 Nisan, İstanbul,”Laparoskopik Nefrektomide Komplikasyonlar”
 20.     Fatih Atuğ, 6th Eurasian Andrology Summit, 15 April,2011,Tiran- Albania, “Robotic Intrafascial Radical Prostatectomy”
 21.     Fatih Atuğ, 18th international applied laparoscopic urology course, 15-17 August, 2011, Hamburg, “ Laparoscopic complications”
 22.     Fatih Atuğ, 29th World congress of WCE, 30 November -3 December 2011, Kyoto, Japan. “Robotic pyeloplasty transpose or not ? ”