Böbrek Kanal Darlığı

Böbreklerin en önemli hastalıklarından bir tanesi Üreteroplevik Bileşke Darlıklarıdır (böbrek kanal darlıklarıdır).

Böbrekler karın arka duvarında, omurganın her iki yanına yerleşmiş olan organlarımızdır. Böbreklerin temel görevi vücudumuzdaki artık ve toksik maddeleri idrar vasıtasıyla vücudumuzdan atmaktır.


 Böbrek Kanal Darlığı ve Robotik Piyeloplasti

 

Böbreklerin en önemli hastalıklarından bir tanesi Üreteroplevik Bileşke Darlıklarıdır (böbrek kanal darlıklarıdır).  

 

Üreteropelvik bileşke darlıklarının hafif formları olabileceği gibi şiddetli derecede tıkanıklığa yol açabilen ileri formları da görülebilmektedir.

 

Üreteropelvik bileşke darlıklarının hafif formları olabileceği gibi şiddetli derecede tıkanıklığa yol açabilen ileri formları da görülebilmektedir.

 


Bu darlıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi kalıtsal damar basılarıdır (çaprazlayan damar). 

Bu darlıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi kalıtsal damar basılarıdır (çaprazlayan damar).


 Böbrek Kanal Darlığı Ameliyatı  
Bilgisayarlı tomografide sol böbrekte üreteropelvik bileşkeyi çaprazlayan damarın görüntüsü (kırmızı ok)

 Böbrek Kanal Darlığı Ameliyatı 
Operasyon esnasındaki  çaprazlayan damarın görüntüsü (mavi ok)


Bu darlıkları gidermek için yapılan ameliyata piyeloplasti operasyonu denmektedir. Robotik operasyonun açık operasyona avantajları; açık piyeloplasti operasyonundakine oranla daha küçük bir kesinin yapılması, daha az ağrı duyulması, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az yara enfeksiyon riski ve daha hızlı iyleşme olarak sayılabilir.


BÖBREK KANSERİ